Ouders, personeel en omwonenden

Schoolraad

De schoolraad is een formeel participatieorgaan. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van:

  • ouders;
  • personeel;
  • de lokale gemeenschap.

De schoolraad telt een gelijk aantal vertegenwoordigers per geleding.

De schoolraad overlegt met het schoolbestuur. Ze kan het schoolbestuur ook schriftelijk adviseren.
De schoolraad houdt je op de hoogte van haar standpunten en activiteiten en zal je in sommige gevallen ook consulteren.

De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.
Hieronder vindt u de huidige vertegenwoordiging:

Voorzitter

Leden
Nele Grymonprez (ouder)
Annelies Taillieu (ouder)
Nog in te vullen (ouder)

Elke Soenen (leerkracht)
Kelly Derycke (leerkracht)
Sarah Deschuymer (leerkracht)

Nog in te vullen (lokale gemeenschap)
Jan Parmentier (lokale gemeenschap)
Marc Stragier (lokale gemeenschap)

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door en uit het onderliggende ouderraad en pedagogische raad. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen. De directeur zetelt als adviseur.

Terug naar boven